Wednesday, July 24
Shadow

Ini neshamwari yangu tinosvira nemuvakidzani akanaka ari murume anogutsa bonde

Muvakidzani wangu wepanext door, Sintia, akareba mamita mashanu, bvudzi rake rakatsvuka. Chipfuva chikuru. Mahudyu makobvu, mbongoro hobvu. Nezvibatiso zverudo zvakasvibirira, chiso chakanaka chine mhuno yemwana ine magwenzi akareruka uye miromo yakazara uye maziso ebhuruu anopenya. Vana vatatu uye iye achiri kupisa zvakanyanya. Murume wake anoshanda panze uye Ini nemuvakidzani, Jerryy mhiri kwemba yake tinogara tichiseka nezvekumubhowa kana ari ega. Ndaigara ndichibira kudongorera nepafafitera iye achitsva nezuva.

Mamwe masikati, ndakamudongorera zvakare nepafafitera remubhedhuru mangu. Sintia ainge akagara zvake mulounge chair. Maziso ake akanga akavharwa, muviri wake wakakombama wakapfeka bhurugwa rebhikini uye skimpy thong. Anogona kunge akashama akazvambarara.

Apa ndaimusvira ndakaona opinza ruoko mubhurugwa achipuruzira beche rake zvishoma nezvishoma, rumwe ruoko rwuchipuruzira mazamu. Meso akanga achiri akavharwa achiruma muromo.

Akabva avhura maziso ake akananga kuhwindo rangu. Ndakabva ndangotarisa pasi.

“Oh shit,” ndakadanidzira.

Ndakamira dzinenge 30 seconds, ndokusimudza musoro ndikaona akagara akadongorera kuhwindo. Ndakamuona achinyemwerera, akabva asimudza ruoko rwake uye nechigunwe chimwe akandikokera kuti ndiswedere pedyo.

Anenge aona kushamisika kwandainge ndaita achigutsurira musoro zvishoma nezvishoma.

Ndakadzika masitepisi ndokubuda. Ndichiita zvishoma nezvishoma ndichibuda padoor. Famba wakananga kumusuwo. Kugogodza pamusiwo zvisina basa. Ndakanzwa achindidaidza ndichibva ndavhura door ndokupinda mugarden rekuseri.

“Hello Michael,” akadaro Sintia achinyemwerera.

“Ndinoziva kuti uri kundiona, unotsveyamisa”

Zvakare Verenga: Dh’fhuadaich mi mo mhuime leis gu robh a corp cho tarraingeach

“I can’t help it, you look like a good hure” ndakasekerera zvangu uku ndichitsvanzvadzira mboro yangu nekashort kangu.

Kutamba, kurwa uye kunakidzwa seArchfiend uye kuvaka imba yevatambi vengano.
“Ko wadii kunditsvagira chimedu chenyama, iwe munyengeri,” akadaro Sintia.

Ndakadaro ndichidzikisa kashort kangu ndokubudisa mboro yangu. Kuibonyora zvishoma nezvishoma sezvo mboro iya ichiwedzera kuoma.

“Mmmmm ndipe” akabvunza Sintia.

Ndakafamba ndichienda paaiva akagara pamucheto pecheya yake yekutandarira.

Mboro yangu ye8 inch gobvu yanga yakanyatsomira, ichirovera muruoko rwangu. Ndakapinza mboro yangu kumeso kwake. Akaibata nemufaro ndokutanga kutenderedza rurimi mumusoro mangu, karuoko kake kachitenderedza pashaft yebeche rangu, akatanga kundikisa zvishoma nezvishoma.

“Aaah Sintia, hongu musikana akanaka”

Akamonera miromo yake yakazara mumusoro memboro yangu ndokutanga kuisveta. Muromo wake wakanyorova uye wakanyorova ainzwa achiyamwa mboro yangu, achiibonyora zvishoma nezvishoma achipuruzira mabhora angu.

Nenguva isipi akanga ava pakati pejongwe rangu. Ndakamubata musoro wake ndakamusungirira mboro ndokutanga kupinza mboro yangu zvishoma nezvishoma mumukanwa make.

Ndakasimudza musoro ndikaona Jerryy achitarisa nepahwindo rake. Nekunyemwerera kukuru, ndakamudaidza nemufaro kuti apinde.

Haana kumbotora nguva akafamba kuenda kugadheni kuseri.

Ndakaregedzera musoro waSintia ndokubvisa mboro yangu pamuromo. Drool ichidonha pasi, akanyemwerera kuna Jerryy.

“Ndanga ndichinetseka kuti uchabatana nesu rinhi Jerryy. Ikozvino buritsa mboro iyoyo yaunotsveta” akadaro

Jerryy haana kumbononoka akabva apukuta mboro yake ndokuiisa mukanwa, mboro yake yakabva yamira mumuromo make, akabva angoyamwa mboro yaJerryy. Pamwe yakati kurei pane mboro yangu uye yakangokora.

Ndakagara padivi pake parecliner, maoko ake achipuruzira mboro yangu yainge yatota uku ndichipinza maoko angu pasi pepanty ndinzwe beche rake rakatota, rinemhanza, richipuruzira mapete ake ane nyama. Ndakanzwa achigomera ari pakati pegambo rake uku Jerryy achipinza mboro yake pahuro.

Jerryy akabva abata musoro wake uye apa jongwe rake rakanga richiri mumuromo make, akamuradzika kumusana kwake pane recliner. Musoro wake wakarereka, Jerryy akatanga kusunda mboro yake uku nekumashure achisvira Sintia nechiso chainge chakazara ruchiva.

Ndakapfugama ndikamuvhura makumbo, ndikabva ndamubvarura panty ndokunanga kunonanzva beche rakanga ratota. Ndakati ndichinanzva majuice ake akabva andibata musoro ndokundikochekera zvidya zvake zvakakora apa ndichiramba ndichimukoira.

Ndakanzwa muviri wake kugwinha gwinha gwinha gwinha gwinha gwinha gwinha gwinha gwinha gwinha. Ndakanzwa zvidya zvake kugwina gwina muviri wake uchigwinha gwinha as she kekutanga kukoira.

Akasunungura grip yake kubva mumusoro mangu Jerryy akazorega kusveta kumeso kwake. Makeup yake yainge yakashata, takamubata ndakarara parecliner. Akakwira pamusoro pangu ndichipuruzira mboro yangu ichida kuti asvedzere pamusoro pangu.

Akazvambarara pamusoro pangu achinanzvira mboro yangu pabeche rakatota. Ndakamubata magaro ake aka curvy and pushed her back apa mboro yangu ichiita kusvira mubeche. Sintia akabva atura mafemo “Haa shuwa” apa mboro yangu yainge yamedzwa nebeche rake. Ndakangozvambarara kudaro iye achibva atanga kukwira mboro yangu.

Kusvetuka-svetuka sehure yakanaka. Ndakamusvisvina matinji ake mahombe ndichitambisa matinji.

Zvakare Verenga: Geniet Tantekuh se warm lyf

Jerryy akamira kumashure kwake achitsvanzvadzira magaro ake achindidhuma. Pfaya zvishoma lube pazvigunwe zviviri kubva padivi recliner uye uende zvakananga mumbongoro yake.

Zvakamupinza mudondo. Achikwenya dhongi rake kuti avagamuchire. Jerryy anotanga kutsvanzvadzira mbongoro yake nekukasira paanenge achigomera nekuchemera zvimwe. Hapana kupera nguva refu Jerryy akabva atokwana achibva abvisa chigunwe chake. A little more lube pazvigunwe zvake uye nekukasira kufamba kwemboro yake paaisunda mboro yake mubeche rake.

Tose takatanga kumusvira magaro. Aisazorega kuridza mhere zvino. Madhiri maviri mahombe anozadza maburi ake. Ndakashamisika kuti vavakidzani havana kuzviona kana kuti vaitisora ​​zvinova zvakatonyanya kufadza.

Takaramba tichimurovera maburi achiridza mhere. Akaita zvenhando zvekare Jerryy akatadza kuzvibata apa aigomera zvakanyanya. Kunzwa jongwe rake richiputika mumbongoro yake sezvaanosveta jisi rake pamusoro pembongoro yake. Handina kuzopedza kudaro nekuti mboro yangu yakabva yati pfacha apa ndichisveta majuice angu mubeche rake rakanga ratota.

Akarara pamusoro pangu. Tese takasekerera tichifemereka uku Jerryy achiburitsa mboro yake zvishoma nezvishoma mubeche rakazara beche. Akafamba famba ndokubata musoro wake, achitora nhengo yake mumuromo kuti achenese mboro yake yakasviba. Mukadzi akananzva inch yese yemboro yake.

Achipedza akabva asimuka. Mboro yangu yakabva yakamhina ndokuzara mubeche ndichibuda mubeche. Akafara akapfugama ndokuichenesa yese. Jerryy akazobuda achipinda mumba mukadzi wake asati aoneka. Ini naSintia takaronga kunogeza tese.

Shungu dzakatikunda apo ndakanyorovesa muviri wake nesipo, ndichinzwa pete nemuviri wake wakakombama. Mboro yangu yakaomesa zvakare, ndakaishandura ndokuisundira pagirazi remubathroom. Nekukasika kuvhura mboro yake ndokupinza mboro yangu mubeche. Mboro yangu yakanga ichiri kudziya uye yakanamira kubva kujongwe raJerryy.

Ndakamubata zvidya zvikobvu ndokumusvira zvisingaite. Mboro yangu yakarova magaro achichemerera nekunakirwa, akasvira kaviri ndichimusvira ndisati ndasiyawo mboro mubeche. Ndakabuda mubathroom ndichimusiya akarara achizunza zunza.

Pashure paikoko, nguva iri yose murume wake paaienda kubasa, ini naJerry taiuya tisina kuziviswa. Tingave tiri pamwe chete kana kuti tiri toga, Sintia anozotisiya tichimusvira sezvatinoda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *