Wednesday, June 19
Shadow

Maiṁ āpaṇē cacērē bharā dī bhaiṇa nū bahuta vaḍē cūcē bhāga 1 nāla cudā’ī

iha sabha hasapatāla vica śurū hō’i’ā. Māṁ nē āpaṇē phēphaṛi’āṁ dē sikhara’tē cīki’ā. Mērā ḍari’ā hō’i’ā pitā atē mērā bhūta bharā uḍīka kara rahē hana. Ḍākaṭara adara ā’ē atē mainū bāhara lai ga’ē.

Ḍākaṭara nē kihā, “iha muḍā hai!!”

Hāṁ, iha maiṁ hāṁ. Iha sabha mērē bārē hai. Para ithē sabha tōṁ vadhī’ā hisā hai.

Ika sāla bā’ada, uha āpaṇī sārī cusatī nāla paidā hō’i’ā sī. Uha inī pi’ārī hai ki maiṁ usanū musakarā’undī gēnda vāṅga nicōṛanā cāhudā hāṁ!

Mērē la’ī badakisamatī nāla, uha mērī māsī (mērē pitā dē bharā dī patanī) dē ghara paidā hō’i’ā sī. Badakisamatī nāla, uha mērī bhaiṇa baṇa ga’ī!

Uha vaḍā hō’i’ā atē lāhanata! Uha inā pi’ārā hai ki maiṁ hara vāra usa dī’āṁ gal’hāṁ nū cumaṇā cāhudā hāṁ. Usadā nāma”abīgaila” hai. Maiṁ ikalā hī hāṁ jō usanū isa nāma nāla bulā’undī hai, bākī sārē usanū”gēla” kahidē hana.

Uha āpaṇī māṁ atē pitā atē āpaṇē vaḍē bharā nāla vizāga vica rahidā hai. Uha hara garamī’āṁ dī’āṁ chuṭī’āṁ vica sānū milaṇa ā’undā hai. Asīṁ śarāratī khēḍa khēḍadē sī atē ika dūjē nū chēṛadē sī. Usanē mērē nāla kadē vī bharā varagā salūka nahīṁ kītā. Patā nahīṁ ki’uṁ para uha mainū bahuta pi’āra karadā hai.

Usanū mērē vāla pasada hana. Hara vāra jadōṁ uha ā’undā, uha mērē vāla khicadā atē isa nāla khēḍadā.

Mērē la’ī, uha dunī’ā dī sabha tōṁ pi’ārī cīza hai. Sāla bīta ga’ē. Uha vaḍā hō’i’ā, atē maiṁ vī.

Mērī umara 20 sāla hai atē uha 19 sāla dī hai. Uha sabha vaḍī hō ga’ī hai atē usadē sarīra bārē sabha tōṁ vadhī’ā cīza usadī chātī hai. Hē badē! Vaḍī sāphaṭa bāla 19 sāla dī umara vica pūrī tar’hāṁ vikasata hō ga’ī sī.

Āpaṇē 19vēṁ janamadina’tē, usanē ciṭī kamīza atē kālī jīnasa pahinī atē usanē āpaṇī kamīza dā pahilā baṭana khōl’hi’ā.

Iha vī paṛhō: Meine Frau betrügt mich mit einem alten Opa mit einem perversen Gehirn

Gīza! Uha inā garama sī ki maiṁ usa samēṁ unhāṁ gēndāṁ nū nicōṛanā cāhudā sī. Dōsatō, maiṁ tuhānū dasa rihā hāṁ, iha uha bacē hana jinhāṁ dā kō’ī vī ādamī ānada laiṇā pasada karēgā. Chuṭī khatama hō ga’ī hai, uha jā rihā hai. Usanē mainū kasa kē japhī pā la’ī atē mērē gal’ha nū cumi’ā, “maiṁ tuhānū bahuta yāda karāṅgā”.

Uha hara samēṁ mainū japhī pā’undā hai para iha thōṛā vakharā hai. Jadōṁ usanē japhī pā’ī, tāṁ sabha kujha dhīmī gatī vāṅga mahisūsa hō’i’ā – jivēṁ usa dī’āṁ vaḍī’āṁ chātī’āṁ mērī chātī nū kucala rahī’āṁ sana atē usadī japhī dā nigha. Iha sabha ika philama vica śūṭa kītī ika haulī mōśana varagā sī.

Uha alavidā kahiṇa calā gi’ā.

Udōṁ tōṁ sabha kujha badala gi’ā hai. Maiṁ usa pratī vakharā mahisūsa karadā hāṁ.

Maiṁ sacamuca iha cāhudā hāṁ. Para uha mērī bhaiṇa hai. Maiṁ ulajhaṇa vica hāṁ. Para vāsanā nē mērē dimāga’tē kabazā kara li’ā atē maiṁ isa dī paṛacōla karanā cāhudā sī.

Uha 2 mahīni’āṁ bā’ada mainū milaṇa ghara ā’i’ā. Iha ika hairānī dī gala sī. Mainū nahīṁ patā sī ki uha ā rihā hai. Usanē ā kē mainū pichē tōṁ japhī pā la’ī.

Ōha, uha vaḍē cūcē dubārā! Maiṁ hairāna hō kē usa nū ghuṭa kē japhī pā la’ī. Usanē kihā, “hā’i rū” (uha mainū”rō” kahidā hai).

Asīṁ sārā dina caiṭiga, sā’īkaliga ādi dā ānada māṇi’ā. Phira śāma hō ga’ī, isa la’ī asīṁ uparalī mazila atē bālakōnī vica calē ga’ē. Bāhara bahuta ṭhaḍa hai. Usanē mērā hatha phaṛi’ā atē āpaṇā sira mērē mōḍhē’tē rakhi’ā (jivēṁ uha hamēśā karadā sī). Ka’ī vāra uha mērī gōdī vica saundā hai.

Asīṁ ika dūjē dē inē nēṛē hāṁ. Śāma dā samāṁ sī isala’ī usanē ika sunaḍraisa, saṭrīcī paiṇṭa atē ika ṭī-śaraṭa pā’ī hō’ī sī.

Dhudalī cāndanī dē hēṭhāṁ, maiṁ usadē nipalāṁ nū bāhara nikaladē dēkhi’ā! Phira maiṁ kaṭarōla gu’ā ditā atē mērē hatha usa dī’āṁ vaḍī’āṁ chātī’āṁ nū nicōṛana vālē sana. Udōṁ hī maiṁ hōśa vica ā’i’ā atē āpaṇā hatha vāpasa lai li’ā. Dhi’āna bhaṭakā’uṇa la’ī maiṁ usa dī sahēlī dī’āṁ galāṁ bārē puchi’ā. Usanē javāba ditā ki kālaja vica usadē bahuta sārē pairōkāra sana para usanē kihā ki usadī kisē vica vī dilacasapī nahīṁ hai.

Iha suṇa kē mērā ciharā thōṛhā nīrasa hō gi’ā ki uha maradāṁ nū pasada nahīṁ karadī. Usa nē samajha li’ā atē kihā, “ō’ē, maiṁ kihā ādamī nahīṁ bharā”

asīṁ ika dūjē vala dēkha kē musakarā’ē. Dēra hō cukī sī atē sauṇa dā samāṁ hō gi’ā sī.

Isa la’ī asīṁ sauṇa la’ī calē ga’ē. Asīṁ ika bisatarē vica saundē sī jadōṁ ki mamī atē ḍaiḍī dūjē vica sana. Maiṁ savērē uṭhadā hāṁ atē mērī sudara chōṭī bhaiṇa ajē vī sutī hō’ī hai.

Uha āpaṇī nīnda vica bahuta sudara hai. Maiṁ usa dē gōla gadhē tōṁ āpaṇī’āṁ akhāṁ nahīṁ haṭā saki’ā. Mainū kābū nā kara saki’ā atē usa dē gadhē’tē mērē hatha pā ditā.

Vāha!!! Iha bahuta narama sī. Maiṁ isanū haulī-haulī ragaṛana lagā. Uha ajē vī sauṁ rahī sī atē usadī’āṁ chātī’āṁ sirahāṇē nāla dabā ditī’āṁ ga’ī’āṁ sana. Uha narama gal’hāṁ atē bēbī pika bul’ha, maiṁ isa’tē kābū nā rakha saki’ā atē usa dī’āṁ gal’hāṁ nū cumi’ā atē ika vaḍā bōjha chaḍa kē, sidhā bātharūma vala dauṛa gi’ā.

Uha usa dina jā rihā sī. Isa la’ī usanē mainū galē lagā’i’ā atē mainū cumi’ā atē alavidā kihā. Maiṁ cupa rihā.

Usanē phira alavidā kihā. Maiṁ ajē vī cupa hāṁ. Phira usanē puchi’ā, “kī tusīṁ alavidā nahīṁ kahiṇā cāhudē?”

Maiṁ kihā, “maiṁ tuhānū sārī umara nahīṁ dasaṇā cāhudā”

usadī’āṁ akhāṁ vicōṁ hajhū vahi turē atē usanē mērē ciharē nū 10 tōṁ vadha vāra cumi’ā atē mainū japhī pā kē kihā, “maiṁ tuhānū pi’āra karadā hāṁ, bharā!!”

Maiṁ kihā, “maiṁ vī tuhānū pi’āra karadā hāṁ,” atē uha calā gi’ā.

Ka’ī mahīnē bīta ga’ē. Mainū vizāga tōṁ vi’āha dā sadā mili’ā jadōṁ mērī vaḍī bhaiṇa dā vi’āha hō rihā sī. Mainū āpaṇī bhaiṇa nū milaṇa dā maukā mili’ā, isa la’ī maiṁ jaladī tōṁ jaladī calā gi’ā. Uha nahīṁ jāṇadē sana ki maiṁ ā rihā hāṁ ki’uṅki maiṁ unhāṁ nū nahīṁ dasi’ā sī. Jadōṁ maiṁ unhāṁ dē ghara, vizāga pahuci’ā, maiṁ adara gi’ā atē āpaṇī bhaiṇa nū labhi’ā.

Uha rasō’ī vica kō’ī kama kara rihā sī. Maiṁ pichē tōṁ jā kē usadī nābhī nū gunhi’ā. Uha hairānī nāla chāla māra gi’ā atē maiṁ bhajaṇa lagā atē usanē mērā pichā kītā atē asīṁ majē’tē ḍiga pa’ē. Usanē mainū (gabhīratā nāla nahīṁ) māranā śurū kara ditā atē maiṁ usanū hōra atē hōra gujhaladāra kītā.

Dina bīta gi’ā tē agalē dina vi’āha sī. Maiṁ ti’āra hō rihā sī ki abīgaila āpaṇē kapaṛē badalaṇa la’ī kamarē vica ā’ī. Isa la’ī maiṁ ika yōjanā baṇā’ī.

2 Miṭāṁ bā’ada, maiṁ kamarē vica gi’ā atē dēkhi’ā ki mērī bhaiṇa nē sirafa ika brā atē bikanī pahinī hō’ī sī (bikanī nahīṁ para ajihā kujha).

Hē prabhū!! Uha bahuta garama hai. Usa kōla sapūrana baṇatara hai. Iha raiḍa ṭrima dē nāla balaika bikanī sī. Hē mērē raba, uha badanāma chātī’āṁ bāhara nikalaṇa la’ī ti’āra hana atē usadē paṭa mainū adarōṁ saḵẖata baṇā rahē hana. Huṇa maiṁ adākārī śurū kara ditī hai.

Hā’ē hā’ē! Mainū aphasōsa hai abīgaila!! Mainū nahīṁ patā sī ki tusīṁ ithē hō!!

Mērē hairānī dī gala hai ki usanē āpaṇē āpa nū ḍhakaṇa dī kōśiśa vī nahīṁ kītī atē daravāzē’tē ā kē tālā lagā li’ā. Usanē āpaṇē kul’hē’tē hatha rakha kē mērē vala śarāratī musakarāhaṭa nāla dēkhi’ā.

Imānadāra hōṇa la’ī, mainū iha umīda nahīṁ sī.

Maiṁ usanū puchi’ā, “hē, tusīṁ kī kara rahē hō?”

“Zi’ādā aikaṭiga nā kara, maiṁ jāṇadī hāṁ ki tusīṁ adara ki’uṁ ā’ē”, usanē kihā atē mērā kālara phaṛa li’ā atē mainū cumaṇa lagī! Maiṁ hairāna hō kē cumī tōṛa ditī.

Maiṁ kujha kahiṇa hī vālā sī para usanē mainū phira phaṛa li’ā atē kihā: “Cupa hō jā’ō atē mainū cumō!!”

Maiṁ javāba nahīṁ ditā ki’uṅki maiṁ sadamē vica sī. Para kujha sakiṭāṁ bā’ada, maiṁ usanū vāpasa cumaṇā śurū kara ditā. Usa nē mainū sabhālaṇa dā tarīkā mainū pasada kītā.

Asīṁ cīkadē hāṁ, “umamamamama.. Āha.. Umamama”

usanē mērē bul’hāṁ nū sakhata atē sakhata cūsi’ā. Asīṁ lagabhaga 10 miṭa taka cumi’ā atē phira kisē nē daravāzā khaṛakā’i’ā atē kihā, “gēla, jaladī ā jā. Asīṁ vi’āha dē hāla vica calē jāvāṅgē.”

Isa la’ī usanē cumī tōṛa ditī atē isa tōṁ pahilāṁ ki maiṁ kujha kahāṁ, usanē mainū dasi’ā ki uha mērē la’ī usadī vāsanā bārē sabha kujha jāṇadā hai. Iha kahidē hō’ē, usanē āpaṇē navēṁ kapaṛē pā’ē atē jāṇa tōṁ pahilāṁ, uha mērē kōla ā’i’ā atē kihā: “Iha nā sōcō ki iha khatama hō gi’ā hai. Maiṁ ajē tuhāḍē nāla kama nahīṁ kītā”, atē mainū 5 sakiṭa dā lipa lāka ditā atē phira chaḍa ditā.

Phira maiṁ āpaṇī’āṁ idarī’āṁ nū yāda kītā atē mahisūsa kītā ki jadōṁ maiṁ usa dē baṭa nū ragaṛa rihā sī tāṁ uha jāga rahī sī atē uha jāṇadī sī ki maiṁ jāṇabujha kē usa dī’āṁ chātī’āṁ nū chūha rihā sī. Uha iha vī jāṇadā sī ki maiṁ usa bārē bahuta bhāvuka sī. Maiṁ bahuta hairāna hāṁ. Mērā mana bilakula khālī hai. Mainū āpaṇī pi’ārī chōṭī bhaiṇa tōṁ isa kāravā’ī dī umīda nahīṁ sī. Para maiṁ isadā ānada māṇi’ā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *