Wednesday, June 19
Shadow

Maiṁ āpaṇē cacērē bharā dī bhaiṇa nū bahuta vaḍē cūcē bhāga 2 nāla cudā’ī

Maiṁ vi’āha dē hāla vala cala pi’ā. Hara kō’ī vi’āha dī’āṁ ti’ārī’āṁ’ca rujhi’ā hō’i’ā hai. Isa la’ī maiṁ thōṛā ikalā mahisūsa karadā hāṁ. Abīgaila āpaṇē dōsatāṁ nāla gala kara rahī sī. Uha āpaṇē vi’āha dē pahirāvē vica bahuta vadhī’ā hai. Usanū taga karana la’ī maiṁ usadē dōsatāṁ nū chēṛanā śurū kara ditā. Abīgaila nē dēkhi’ā ki, mērē kōla ā’ī atē kihā ki mamī nē bulā’i’ā hai. Mainū patā sī ki uha mainū āpaṇē dōsatāṁ tōṁ dūra rakhaṇa dī yōjanā baṇā rihā sī. Tāṁ maiṁ kihā, maiṁ 5 miṭa vica āvāṅgā.

“Iha zarūrī hai,” usanē kihā.

Isa la’ī maiṁ usa dē nāla calā gi’ā. Turadē-phiradē uha ika kamarē vica gi’ā atē daravāzā bada kara ditā. Usanē nēṛē jhuka kē mērī’āṁ akhāṁ vica dēkhi’ā, sāḍē bul’ha sirapha 2 saiṇṭīmīṭara dī dūrī’tē sana. Uha taṛapha rihā sī. Asīṁ cumi’ā. Maiṁ adarōṁ saḵẖata hō gi’ā atē usadē bul’hāṁ nū kaṭaṇa atē usadī garadana nū cūsaṇa lagā. Cīkaṇa dī’āṁ āvāzāṁ nē kamarā bhara ditā.

Asīṁ lagabhaga 15 miṭāṁ la’ī jōśa nāla cumi’ā. Cumaṇa daurāna, usanē mērā hatha phaṛi’ā atē āpaṇī chātī’tē rakha ditā atē kihā, “isa nū nicōṛō. Tusīṁ hamēśā iha karanā cāhudē sī. Ajihā nahīṁ hai?”

Mērē hatha usa dī’āṁ chātī’āṁ’tē sana jō 36 sā’īza dē sana atē mērē hatha dē ākāra tōṁ vaḍē sana. Vāha, uha bahuta narama hana!

Isa nū nicōṛa kē cumaṇa nāla ānada vadhadā hai.

Usadā rōṇā vadha gi’ā, “āhahahaha. Iha bahuta vadhī’ā mahisūsa karadā hai!! Uhanāṁ nū sakhatī nāla dabā’ō! Mainū iha pasada hai!!”

Maiṁ dēkhi’ā ki sānū pasīnā ā rihā sī atē mēka’apa cala rihā sī. Maiṁ cumī tōṛa ditī atē usanū dasi’ā ki pasīnē nē usadā mēka’apa kharāba kara ditā hai. Usa nē nirāśā nāla mērē vala dēkhi’ā. Phira maiṁ kihā, “asīṁ ghara hī caladē hāṁ”

“Daravāzā bada karō,” usanē kihā. Maiṁ kītā.

Usanē cādara nū pharaśa’tē suṭa ditā atē mērē vala āpaṇē hatha vadhā’ē atē kihā, “maiṁ sabha tuhāḍā hāṁ, mērā anada la’ō!!”

Ōha mērē rabā!!! Usa dā ākāra 36 chātī’āṁ atē kalīna śēvana cūta mainū iha mahisūsa karavā’undī hai ki mērā ḍika mērī paiṇṭa atē kama nū ripa karana jā rihā hai! Maiṁ kapaṛē utāradē hō’ē haulī-haulī usa kōla pahuca gi’ā. Uha lagabhaga 5.9 Hai atē maiṁ 5.11 Hāṁ isa la’ī uha mērē la’ī sapūrana hai. Usanē āpaṇī’āṁ uṅgalāṁ mērē vālāṁ vica ghumā ditī’āṁ atē mērē vālāṁ nū phaṛa kē mainū cumaṇa laga pi’ā. Usanē mainū nagā kītā atē asīṁ dōvēṁ pūrī tar’hāṁ nagē sāṁ! Asīṁ majē’tē pai ga’ē. Maiṁ isanū cumi’ā atē cūsi’ā. Mērē hatha usadē kul’hē’tē sana jō usanē āpaṇī’āṁ chātī’āṁ vala sēdhita kītē sana. Maiṁ usa dī’āṁ chātī’āṁ nū nicōṛi’ā.

Iha vī paṛhō: DISFRUTANDO DEL CUERPO DE MI MUJER Y DE LA AMIGA DE MI MUJER QUE TODAVÍA ES VIRGEN.

Usanē cumaṇa nū tōṛa ditā atē kihā, “kī tusīṁ mērī chātī’āṁ nū cūsaṇā nahīṁ cāhudē???”

Maiṁ kihā hāṁ!!

“Phira tusīṁ kisa dī uḍīka kara rahē hō?!”, Usanē kihā.

Isa dē nāla, maiṁ usadē sarīra nū pūrā kābū kara li’ā atē uhanāṁ vaḍī’āṁ cūcī’āṁ nū cūsaṇa lagā.

Usa nē cīka kē kihā, “āhahahahaha.. Yāhahaha… Mainū rūō̔ū cūsaṇa.. Āhahahahaha… Āha…”

Usa nū hōranī’ara baṇā’uṇa la’ī, maiṁ usa dē nipalāṁ nū thōṛē jihē pi’āra dē caka ditē. Phira uha hāhāhāhāhāhāhāhāhāhāhā kē bōli’ā, “ōhahaha.. Hānsa.. Hānsasa… Mainū iha bahuta pasada hai.. Bīṭa mī bēbī ōhahahaha.”

Maiṁ sōci’ā ki iha līḍa laiṇa dā samāṁ sī atē cumaṇa atē cūsaṇa la’ī usadē paṭāṁ taka hēṭhāṁ calā gi’ā. Atē ata vica pi’āra tikōṇa nū. Āpaṇē cūta dē bul’hāṁ’tē pahilī cumaṇa’tē, usanē āpaṇē kul’hē cuka la’ē atē ucī āvāza vica cīki’ā atē ucī āvāza vica kihā, “Awwwwww!” Āpaṇē dadāṁ nāla usadē hēṭhalē bul’ha nū vaḍha rihā hai. Mainū patā hai ki usanē isadā anada li’ā. Mainū usa dē cūta bul’ha biṭa. Uha khuśī vica cīki’ā.

“Ō’ō’ō’ō’ō’ō.. Āhahahaha.. Hānsasa.. Hānsasasa.. Saka mī’ī’ī.. Mainū sakhata cūsō. Mainū cummm baṇā… Ohhhh yeahhh… Nā rukō… Kirapā karakē.. Nā rōkō.. Ahhhhhh…”

Usanē mērā ciharā usadī cūta vica ghuṭi’ā.

Kujha miṭāṁ bā’ada, uha cīka pa’ī, “āhahahahahaha.. Maiṁ ā rahī hāṁ rūū. Nā rukō.. Āhahahaha.. Ōhahahaha.. Kirapā karakē nā rukō. Kirapā karakē”

maiṁ gatī vadhā ditī atē usadī cūta nū hāraḍa cūsi’ā.

Maiṁ sōci’ā ki iha pahilī vāra kāfī sī para uha ajē pūrā nahīṁ hō’i’ā sī. Usanē āpaṇī’āṁ bāhāṁ cuka kē mainū japhī pā’uṇa la’ī sadā ditā, tāṁ maiṁ usadē upara ḍiga pi’ā atē usanē mainū japhī pā la’ī.

Kujha miṭāṁ bā’ada, usanē mērē kana vica kihā, “maiṁ ti’āra hāṁ. Mainū savaraga vica lai jā’ō!!!”

Isa dē nāla, mērā 7 ica kukaṛa saḵẖata hō gi’ā atē maiṁ āpaṇē jānavara vica ika kaḍōma jōṛi’ā atē kujha dēra la’ī usadē gulābī cūta dē bulāṁ dē nāla āpaṇē kukaṛa nū ragaṛanā śurū kara ditā. Uha kaṭarōla nā kara saki’ā atē mainū usa nū cudā’ī karana la’ī kihā! Ika sudara kuṛī tuhānū usa nāla cudā’ī karana la’ī puchadī suṇana nālōṁ kujha vī miṭhī nahīṁ hai.

Isa la’ī haulī-haulī maiṁ usa dī chōṭī cūta vica āpaṇā ḍika pā’uṇā śurū kara ditā. Uha āpaṇē phēphaṛi’āṁ dē sikhara’tē cīki’ā. Mērā adhā kukaṛa hī adara sī. Uha ajē ku’ārī sī isa la’ī mainū sīla khōl’haṇī pa’ī, isa la’ī iha ika jhaṭakē vica usadī yōnī vica pā’ī ga’ī.

“Āhahahahahahahahahaha”

mōhara ṭuṭa ga’ī hai. Usa dī yōnī vicōṁ khūna vahi rihā sī. Usadī cūta inī taga sī bhāvēṁ ki maiṁ usanū haulī-haulī cudā’ī śurū kara ditā. Dōsatō, iha kahāṇī sabha tōṁ pahilāṁ DesiTales ḍāṭa kāma’tē prakāśita hō’ī sī.

Kujha miṭāṁ dē haulī sabhōga tōṁ bā’ada, usadī yōnī ṭhīka hō ga’ī atē usadā ciharā khuśī nāla bhara gi’ā. Isa la’ī mainū harī jhaḍī mila ga’ī atē usa dī cūta vica ḍrila karanā śurū kara ditā. Hara jhaṭakē nāla usadā rōṇā vadhadā gi’ā

“yāhahaha.. Yāhahaha..Phaka mainū rūō̔ūō̔ū’ō!!!!”

Usa nē hara sakiṭa dā ānada māṇi’ā.

“Mainū cubhō!!! Āhahaha.. Ōhaha!!!”

Isa daurāna maiṁ usadī khuśī vadhā’uṇa la’ī usadī chātī’āṁ nū cūsa rihā sī atē uha isanū kisē vī tar’hāṁ dā mazā lai rahī sī. Asīṁ lagabhaga 20 miṭa la’ī cudā’ī kītī atē uha dō vāra ā’ī.

Uha cīkadī hai, “Ahhhhh.. Ohhhhhh babbyyyy.. Fuckkkk aaaahhhhh.. Mainū dubārā kama karō.. Kirapā karakē bēbī. Phaka mainū.. Hāraḍarararara!!!”

Maiṁ sapīḍa vadhā ditī atē usanē āpaṇē kul’hē nū tāla vica hilā ditā. Maiṁ kama karana la’ī ti’āra sī atē usanē iha vī kihā, “maiṁ phira āvāṅgā babyyyy.. Ohhhhhhhh.. Rooooo nū rōkō nā. Kirapā karakē.. Mainū hōra saḵẖatī nāla cudā’ī karō… Āhahahahaha. ”

Phira mainū vadha gatī’tē usa nū fucked. Atē usadē bul’hāṁ nū cumi’ā. Cumaṇa vēlē uha cīki’ā, “umamama”. Uha ā rihā hai. Sakiṭāṁ vica, maiṁ kaḍōma dē adara ika bahuta vaḍā bhāra lai kē ā’i’ā. Maiṁ usa’tē ḍiga kē mainū japhī pā la’ī. Usanē usadē bulāṁ’tē ika lamā cumaṇa ditā atē kihā, “maiṁ tuhānū pi’āra karadā hāṁ!!” Maiṁ kihā, “maiṁ tuhānū vadha tōṁ vadha pi’āra karadā hāṁ!!”

Asīṁ bahuta pasīnā vahā rahē sī. Asīṁ kujha samēṁ la’ī cumi’ā. Atē haulī-haulī maiṁ āpaṇī rasō’ī’ē nū usadī cūta vicōṁ bāhara kaḍhi’ā, kaḍōma utāri’ā atē usadē nāla sauṁ gi’ā.

1/2 Ghaṭē bā’ada, uha uṭhī atē śīśē dē sāhamaṇē khaṛhī, āpaṇī’āṁ chātī’āṁ nāla khēḍadī. Maiṁ pichē tōṁ usa dī’āṁ chātī’āṁ nū phaṛa li’ā atē usanē mainū bul’hāṁ’tē cumi’ā atē khuśī la’ī mērā dhanavāda kītā atē kihā, “hē, ā’ō nahā’undē hāṁ”, atē maiṁ musakarā’i’ā.

Uha mainū bātharūma lai gi’ā atē śāvara cālū kara ditā. Maiṁ usa nū cumi’ā atē usa dī’āṁ chātī’āṁ nū nicōṛi’ā. Mērā kukaṛa saḵẖata hai. Usanē kihā ki uha usanū ika jhaṭakā naukarī dēvēgā.

Isa la’ī usanē mērā kukaṛa li’ā atē ṭipa nū cūsi’ā. Maiṁ savaraga vica sī. Uha usanū adara lai ga’ī atē usanū ika jhaṭakā ditā atē mērē dimāga vica ikō ika gīta gūja rihā sī, “savaraga dē daravāzē’tē dasataka dēṇā!”

Iha usadī pahilī vāra sī para usanē isanū ika prō dī tar’hāṁ kītā.

Usa tōṁ bā’ada, asīṁ kapaṛē pā kē bāhara calē ga’ē. Asīṁ kujha dēra la’ī cumi’ā phira vi’āha dē hāla vica calē ga’ē ki’uṅki vi’āha ajē khatama nahīṁ hō’i’ā sī. Asīṁ ika śānta jag’hā’tē baiṭha kē galabāta kītī.

Maiṁ usanū kihā ki usanē pahilī vāra ika prō vāṅga ajihā kītā hai. Usa nē kihā ki uha pichalē 1 sāla tōṁ pōrana vīḍī’ō dēkha rihā hai isa la’ī usa nē unhāṁ tōṁ sikhi’ā hai.

Usanē kihā, “maiṁ śāma dā anada laiṇā cāhudā hāṁ” atē maiṁ kihā, “sāḍē la’ī pūrī śāma dā anada laiṇa la’ī mērē kōla ika vadhī’ā vicāra hai”.

“Ōha kī hai?” Usanē utasāha nāla puchi’ā. Jisa la’ī maiṁ kahidā hāṁ, “uḍīka karō atē dēkhō”.

Vi’āha tōṁ bā’ada, maiṁ āpaṇē cācē (usadē pitā) kōla gi’ā atē kihā ki abīgaila ithē bahuta bōra mahisūsa karadī hai isa la’ī maiṁ usanū āpaṇē ghara lai gi’ā ki’uṅki mamī atē ḍaiḍī vī usanū milaṇā cāhudē sana atē ika hafatē vica vāpasa ā’uṇagē. Usanē kihā, “ṭhīka hai, iha ṭhīka hai. Tusīṁ kadōṁ jā rahē hō?”

Maiṁ kihā, “ika ghaṭē vica.”

Usanē kihā, “ṭhīka hai, maiṁ usanū dasāṅgā.”

Maiṁ āpaṇā samāna paika kara rihā sī ki uha dauṛa kē mainū pichē tōṁ japhī pā li’ā atē kihā, “maiṁ tuhānū inhāṁ dināṁ vica sāha laiṇa dā maukā vī nahīṁ dēvāṅgā”.

Phira maiṁ kihā, “ōha sacamuca?? Phira maiṁ tuhānū dikhāvāṅgā ki isa hafatē sabha tōṁ hāraḍakōra kī hai!”

Isa la’ī asīṁ āpaṇī kāra vica mērē śahira vala cala pa’ē. Sāḍī ikō ika samasi’ā mamī atē ḍaiḍī hai. Bhāvēṁ mērē kōla ika vakharā kamarā hai, para unhāṁ nū ghara vica rakhaṇā thōṛā asuvidhājanaka hōvēgā.

Pahilā dina āma vāṅga laghi’ā. Atē maiṁ āpaṇī bhaiṇa nāla cudā’ī karana dī yōjanā baṇā’ī.

Mērē hairānī vica, mamī atē ḍaiḍī nē kihā ki uha ika vi’āha vica śāmala hōṇa la’ī jā rahē hana atē 3 dināṁ vica vāpasa ā’uṇagē. Atē ika vāra jadōṁ uha calē ga’ē, tāṁ usanē mainū mērē baiḍarūma vica khica li’ā, daravāzā bada kara ditā, usadī ṭī-śaraṭa atē śāraṭasa utāra ditē, atē nagā hō gi’ā. Usa nē mainū vī kujha dēra vica nagā kara ditā. Uha mērā kukaṛa cūsa rahī sī. Uha bahuta siga vālā sī. Usanē mainū siga baṇā ditā atē maiṁ sabhāla li’ā.

Maiṁ usanū cuka li’ā atē usanū baiḍa’tē suṭa ditā atē usadī cūta nū sakhatī nāla cūsaṇa atē kaṭaṇā śurū kara ditā. Uha cīkaṇa lagī, “ōhahahahahaha.. Hāṁ pi’ārē.. Āhā’a’ā’ā.” Usadē bul’ha nū kaṭi’ā.

Maiṁ usanū dō vāra ā’uṇa la’ī kihā ki’uṅki mērē kōla kaḍōma nahīṁ sī, maiṁ usanū cudā’ī nahīṁ karanā cāhudā sī.

Usanē kihā, “mainū paravāha nahīṁ. Mainū garabhavatī baṇā’u!”

Maiṁ kaṭarōla nahīṁ kara saki’ā atē ika jhaṭakē vica āpaṇā kukaṛa sidhā usadī cūta vica suṭa ditā.

“Āhāhāhāhā.. Cagā muḍā”, usanē kihā! “Huṇa mainū hāraḍa cudā’ī!”

Iha suṇa kē, maiṁ kaṭarōla gu’ā ditā atē usa nū vadha tōṁ vadha gatī nāla cudā’i’ā. Uha cīka rihā hai

“Ahhhhh.. Ohhhhhh.. Mmmmmm.. Yesssss.. Mainū garabhavatī baṇā didā hai.. Ahhhhhwwwww.. Mainū iha pasada hai.”

Usanē mērā nāma bulā’i’ā.

“Rūō̔ū.. Rūūō̔ū.. Hānhahaha.. Phakakaka mī’ī.”

Asīṁ 30 miṭa la’ī cudā’ī kītī atē uha dō vāra ā’ī. Uha phira āvēgā.

“Rō’ō’ō’ō’ō’ō, maiṁ ā rihā hāṁ pi’ārē.. Rukō nā.”

Kujha sakiṭāṁ vica, uha ā’i’ā atē maiṁ vī āvāṅgā. Usanē iha samajha li’ā atē kihā, “iha mainū dē di’ō pi’ārē.. Āhahāhā.. Rukō nā.. Ōhahahaha.. Mērē adara nāla pi’ārē.. Mainū garabhavatī baṇā’u.. Āhahahāhā.. Yāhaha!!!”

Kujha hōra jhaṭakē atē maiṁ usadē adara ā gi’ā. Uha āpaṇē adara usadē garama kama nū mahisūsa kara sakadī sī. Maiṁ usa dī’āṁ chātī’āṁ’tē ḍhahi gi’ā, usa nē havā la’ī sāha li’ā. Mai vī. Jivēṁ hī mērā sira bhārī sāhāṁ nāla usa dī’āṁ chātī’āṁ’tē ṭiki’ā hō’i’ā sī, usanē kihā, “iha mērā bacā hai!”

Asīṁ sauṁ ga’ē atē ika ghaṭē bā’ada jāga ga’ē. Phira asīṁ ikaṭhē iśanāna kītā. Asīṁ unhāṁ 3 dināṁ dā ānada māṇi’ā. Asīṁ unhāṁ 3 dināṁ vica lagabhaga 25 vāra pi’āra kītā. Asīṁ unhāṁ 3 dināṁ vica pūrī tar’hāṁ nāla nagē sī atē ghara dē hara kōnē vica saikasa kītā sī.

Usa tōṁ 1 haphatē bā’ada, maiṁ usanū ika taga cumaṇa nāla ghara lai gi’ā. Atē hara vāra jadōṁ asīṁ miladē hāṁ, asīṁ saikasa karadē hāṁ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *