Wednesday, July 24
Shadow

Sumaq warmiwan sexy tubopi chuchukuy

Campusniymanta ñanpi embotellamientopi wichqasqa kasqayraykum internadoypa vallanta qawaspay hawka tarikurqani. Relojniyta qhawarirqani chaymi rikuchirqan 21.05 chaymi niyta munarqan huk horata Jakarta llaqtapi manchay traficopi wisq’asqa kasqayta. Carroyta sayachispaymi cuartoyman phawaylla rirqani, chaymantataq chaylla sayk’usqa cuerpoyta camaman wikch’uykurqani mana tiempoyoq kaspa puñuna wasi punkuta wisq’anaypaq.

Ñawiy wichqakuchkaptinsi qunqayllamanta mancharikurqani puñunaypa punkunta takaptinku, chaywan kuskataqmi ancha riqsisqay kunkapa kallpawan qaparirqa. -Nik, chayraqmi wasiykiman chayarunki, ¿aw? Vinipa qapariq kunkanmi ñawiyta obligarqa chay kunkapa maymanta hamusqanmanta qawanaypaq. -Arí, ¿imataq pasachkan tukuy qapariywan? Ñawiyta maqchikuspaymi piñasqa kutichirqani. -Banding llaqtamanta chayraq chayamuq primoyta riqsichiyta munani, nispas kutichisqa, lluq’i makintaq huk sipaspa makinta cuartoyman aysaspa.

Vini primonta sutichaq sipasta qhawarirqani, asirikuspaymi paña makiyta payman haywarirqani “Hola, sutiyqa Rino” “Lynda” nispas kutichiwarqan pisillapi asirikuspa. Miski asiriyninta kutichichkaptiymi ñawiyqa yaqa 165 cm sayayniyuq siqita tarirurqa, pisilla wira aychayuq kaptinpas, chuya yuraq qaran chay parteta tapachkanmanpas hinam karqa.

-Rinoqa allin amigaymi, paymantan sapa kutilla willayki, nispas Viniqa Lyndaman nisqa. “Ay..” “Bueno, kunanqa iskayninkichik sutita riqsinakuspaykichik, hamuq kutipi tupaspaykichikqa qayanakuwaqchikmi, ñawpaqtaqa duchakusaq, adió…” nispas Viniqa ñuqamanta lluqsirqa habitacion.

Viniq nisqanman hinan kunanllaraq kutichirqani Lyndaman hukmanta asirikuspay. -Vinpa primonpas sumaqmi, nispaymi sunquypi nirqani. -Lyndaqa Jakarta llaqtamanmi rin fiestapaq, ¿aw? nispaymi tapurqani. -Arí, Bandung llaqtapi aburrisqa kasqayrayku, nispas kutichisqa.

-Ay, manam universidadmanqa rirqankichu, ¿aw? -Manam, colegio tukuruspaymi papayta yanaparqani, ancha qellam kani universidadman rinaypaq. – ¿Hayk’a tiempotaq Jakarta llaqtapi qhepakuyta yuyaykushanki? “Bueno… yaqa 2 semanaña kunan” “Rino, ñawpaqta Vinipa cuartonman risaq, ñuqapas duchakusaq” “Allinmi” Hukmanta asirikuspa cuartoymanta lluqsirqa. Lyndaq wasanpi qhawarirqani Viniq cuartonman pisi pisimanta purishaqtin.

Ñawinchaytaq: Bëra dashuri në post komandë me një shok klase që kishte një penis të madh

Qhawarqanin yana sujetadorninta, chaymi sut’ita rikukurqan chay t’ikrakuq yuraq camisetapa uranmanta, chaymi taparqan pisi voluminoso cuerponta, hinallataqmi yuyaykurqani kaqlla wira ñuñunta. Cuartoypa punkunta wisq’aspaymi cuerpoyta camapi kaqmanta churarqani hinaspam huk ratollapi puñururqani.

Nik, rikchariy, ama hina kaspa” Ñawiyta hukmanta kicharirqani hinaspa Vinita tarirqani camaypa kantunpi tiyachkaqta, qunqurniykunata kuyuchispa. – ¿Imataq pasachkan? Iskay kaq kutita rikch’arichisqa kaspaymi phiñasqa tonowan tapurqani.

– ¿Imaraykutaq sinchita phiñakunki? Allinmi rikcharichisqaykiqa. ¡Qhawariy ima hora kasqanmanta, manaraqmi duchakunkichu!” Huk ratullan perqapi relojniyta qhawarirqani. – 11 horasñam, ¿imataq kanman manaraq duchakuspay? “Qayna punchawmi asignacionniyta qillqanaykipaq prometekurqanki” “Ay Vini… paqarin ruwawaqmi…

-Manan atiymanchu, paqarin tutamantanmi tupasaq, hinaspan usqhaylla hatarispa bañopaq kaqkunata hap’irqani mana Viniq siminmanta lloqsimuq ch’aqwayta qhawarispa. -Allinmi, ñawpaqta duchakusaq, computadorata llank’achinki!

Computadoraypa pantallanpi qillqasqaqa ñawiypi ch’usaqyayta qallarichkanmanpas hinam karqa. -Loco, 1 horañam, kay maldito llamkayqa manaraqmi tukusqachu, nispaymi sunquypi qaqcharqani. “Taq.. Taq.. Taq..” Hawamanta uyarirqani puñunaypa punkunta takasqankuta. “Yaykuy!” Manataqmi qaparirqanichu maymanpas uyarikusqanmanta. Punkuta kicharisqankumanta, chaymantataq hukmanta sinchita wisq’asqankumanta uyarikurqan, chaymi qhepaman kutirirqani.

Hinaspapas admirakurqanim Lynda haykumusqanmanta yacharuspay. -Ay, pampachaykuway, tapaqa ancha sinchi karqan, nispas p’enqakuspa asirikuspa rimanakuyta kicharisqa. -Ay, ¿imaraykutaq manaraq puñunkichu? musphasqa hukmanta qhawarirqani. “Arí, manam yachanichu imarayku mana puñuyta atinichu” “Maypitaq Vini kachkan?” Huktawanmi tapurqani. “Chaymantapacham puñuchkani” “Uyarirqanim tareaykikunata ruwachkanki nispa niwasqanmanta, ¿aw?” “Arí, ichaqa manaraqmi tukusqachu, aswan pisilla” “Imatataq qillqachkanki?” tapushaspa asuykamuwaspa sillaypa ladonpipuni sayaykurqan.

Manam kutichirqanichu imaraykuchus musyakurqanim cuerpon uyayman ancha hichpallapi kasqanmanta hinaspa sillapi tiyasqaypa posiciónniy umayta sinqanpa waqtanpipuni ruwasqanrayku. Umayta pisillata lloq’eman kutichispaymi mana mangayoq tuta p’achayoqlla kasqanrayku llañu makinkunata rikurqani.

Chukchanta llañuyachinanpaq makinta hoqariptinqa, huk chikan sujetadornintapas rikurqanim, kunanqa llampu crema colorniyuqmi karqa. – Busyet… Chiqaptam asnachkanki, ima perfumetam servichikuchkanki? -Manam perfumechu, locionniymi, “Ima loción, waqrayuqmi” nispaymi asikuspay. “Body Shop Yuraq Almizcle, ¿imaynataq waqrayuqta ruwasunki?” nispas tapusqa huch’uy asirikuspa.

“Arí, chiqapmi, chiqaptam waqrayuq kani” “Chiqaptachu? Chayqa niyta munan kunan rikcharisqaña kasqayta, ¿aw?” Chay tapukuyta uyarispaymi huk ratochata admirakurqani. -Ichapas hukmanta challwawachkan… nispaymi sunquypi nirqani. -Manachu manchakunki qanwan rikcharichiwanayta? nispaymi mana imatapas ruwaspa tapurqani. -Manan, ¿imatataq atrevikunki ñoqawan rikch’arichisqa kaspaykiqa? -Qhipamanmi much’aykusqayki, nispaymi mana manchakuspa nirqani.

Ñawinchaytaq: Rompere la mia sorellina vergine carina e bella

Mana musyakuspanmi lloq’e ladomanta ñawpaqniyman saruykusqa chaymi tiyasqay sillapa chawpinpi hinaspa computadoraypa escritorionpi kachkarqa. – ¿Chiqaptachu much’ayta atrevikunki? nispas tapusqa, huch’uy siminpi millay asirikuspa.

-Waw, kayqa oportunidadmi, nispaymi yapamanta yuyaykurqani. Tiyanaymanta hatarispaymi sillayta asllatapas qipaman tanqarqani, chaymi kunanqa ñawpaqninpipuni sayarqani. Uyayta paypaq asuykachichkaspaymi tapurqani: “¿Chiqapchu much’aykuptiyqa mana piñakunkichu?”, nispa. Tapukusqayta mana kutichispalla asirirqa.

Mana huk yuyaywan chaylla siminpi llamp’ullata much’aykurqani. Lyndaqa much’ayniyta chaskispa ñawinta wisq’aykusqa. Qalluypa puntanta pisi pisimanta siminman tocarqani qallunta tarinaypaq chaymi chaylla hukllawakurqa hinaspa kirurqa tupaptinku. Chay erótico llamiy chaskisqaymi astawan kusichiwarqa hinaspam chaylla chay llampu simikunata qalluywan bombardearqani. Siminkunata colonizashaspaymi Lyndata pisi-pisimanta camaman pusarqani.

Ñawin wichqasqaraqmi kasukurqa camaypi puñuchiqtiy. Llampu waqasqanmi aswan waqrayuqta ruwawarqa hinaspam pisi tiempollamanta qalluyqa kunkanman hinaspa sinqankama uraykamurqa. P’achanta hurquruspaymi wasanman churasqay iskay makiykuna sujetadorninpa ganchonta maskaspa ocupasqa kachkasqa hinaspam tariruspay chaylla hurqurqani.

Huk remolquewanllam pechota hurqurqaku hinaspam iskay llañu yuraq urqukuna uchuy rosa chuchuyuq chaylla ñawpaqniypi sumaqllaña rikurirurqa. Iskay hatun ñuñukunata sumaqllata siq’irqani ichaqa llakikuypaqmi mana ancha sumaqchu karqanku chaymi huk chhikanta llamp’u hina rikch’akurqanku. Huch’uy chuchuchankunaqa manan ayqekurqanchu qalluypa atacasqanmanta.

Sapa kuti chay huch’uy chuchukunata llamiqtiymi Lyndaqa llamp’ullata waqaq chaymi astawanraq rikch’arichiwaq. Mana yachanichu imachus pasasqanmanta penisniywan, chay qariqa tukuy kay tiempo derecho sayashasqa ichaqa pantalonniywan entrepiernawan chawpinpi k’askarasqa.

Huch’uy chuchuchankunan huk chhikanta sasachawarqanku, lloq’e ñuñunmanta paña ñuñunman hukmanta hukmanta chuchuqtiy, ichaqa waqayninpas, cuerponpa kuyuyninkunapas, chaymi rikuchirqan rikch’arisqa kasqanmanta, chaymi mana hark’arqanichu pisi wira wiksanman chaylla t’oqoyta munasqayta.

Ichaqa pantalonninta hurqunaypaqña kachkaptiymi qunqayllamanta makiymanta hapirurqa. – ¡Mana Rino! “Imanasqa?” -Ama ancha karuta riychu… -Waw, pachañam kuskan sunqulla sayanaykipaq, aguantay… -Manam imayna kaptinpas ruwayta atiwaqchu, nispas Lyndaqa kuskan qaparispan sayarispan camapi tiyaykurqa . Iskay ñuñunkunatan rikurqani ñawpaqeypi sumaqllaña warkusqata.

-Anchata pampachaykuway, unayñam sayachkani, ¿imaraykutaq huktawan puñunaykipaq nisunki? nispa tapurqani, cortocircuitosniypa uranmanta lluqsimuq llañullaña qari kayniyta qawachispay.

Mana musyakuspalla Lyndaqa qunqayllamanta pantalonniyta urayman aysarirqa chaymanta bragasniytapas. Chayta ruwaptinqa upallallam karqani, piensarqanim ichapas piensayninta cambiarurqa. Ichaqa rikukurqanmi chaymanta qari kayninmanta hap’ispa pisi-pisimanta qari kayniyta wichayman urayman kuyuchisqa sapa kuti ritmopi.

Cuerpoyta cuarto perqaman k’umuykachirqani, ñawpaqeypitaq k’umuykukusparaq kasharqani Lyndaqa asirikuspaymi qari kayninpa ejenta kuyuchishallarqan ichaqa aswan usqhayllan yapakurqan. Samayniymi kallpaylla kallpachkasqa hinaspa sunquypas aswan aswan mana regularta kuyurichkasqa, ancha sapa kuti masturbaspaypas, huk sipaspa kuyuchisqan experienciaqa ñuqapaqqa punta kaqmi karqa, astawanraqmi iskay wira ñuñukuna kuyuriqta qawaspayqa chaypa kuyuyninkunarayku dueño pichus lloq’e makiwan paña makinwan alternancia llamiykushasqa . “Lyn… Lloqsimuyta munani…

-Kay kusikuyta ch’unqanaypaq ñawiyta wisq’aspa llamp’u simiwan nirqani. -Suyaykuy, Nikmanta hap’iy… nispas kutichisqa, wisq’anta kacharispa. – ¿Imaraykutaq kacharirqanki? nispaymi tapurqani, hukmanyasqa.

Mana tapukuyniyta kutichispa, Lyndaqa sinqanta asuykachirqa qari kayninman hinaspa mana tiempoyniyuq kaspa ima niyta munasqanmanta adivinanaypaq, iskay hatun ñuñunkunawanmi qari kayninta abrazarqa. Chay extraordinario sensación chaskisqaymi penisniymanta iskay gemelo orqokuna abrazasqa kasqanmanta, chaymi jadearqani hinaspa samayniyta hapiwarqa. Manaraq imatapas ruwayta atichkaptiymi, hukmanta qari kayninta kuyuchirqa, chaymi iskaynin ñuñunkunapa chawpinpi sándwich karqa, kunanqa iskaynin makinwanmi maymi kananpi hapisqa kachkasqa.

Kay kutipiqa, tukuy cuerpoypi llapa venakuna, articulacionkunapas aswan kusikuywanmi sientekurqaku, ñawpaqta makinwan kuyuchisqanmantaqa. -Manachu sumaqllaña, Nik? nispas ch’inlla tapuwarqan ñawiyta qhawashaspa. “Loco… chiqap sumaqmi, kuyasqay… sinchita kuyuchiy…” nispaymi libre makiyta llañu piernanman kuyuchirqani.

Wakin kutipiqa qhipaman kutirispa llamp’u wasankunata sientenanpaq. “Ahh.. ohh..” nispas llamp’ullata waqaykusqa hukmanta ñawinta wichqaykuspan. Lechepa aswan kallpawan maqchikusqan, siq’isqanmi allpata qunqachiwarqa. “Lyn.. Lloqsimushani..” Manaña hap’iyta atispa, rakhu, q’oñi lava nisqa ch’aqchuy chay rato lloqsimuspa kunkanta, sinqanpa huk partentapas maqchisqa.

Lliw cuerpoymi chay ratolla llañuyarurqa hinaspam cuartopa perqanman hapipakuyta atirqani. Lyndata ch’usaqllata qhawarqani, payqa chay pacha sayarispa tejidosta mask’arqan espermatozoidesniypa marcankunata pichananpaq. Maskhasqanta tariruspanmi yapamanta asirikuspa tapuwarqa “Kusisqachu icha manachu?” -Ama pimanpas willaychu, astawanqa Viniman, nispas advertiwarqan sujetadorninta, maymanpas wikch’usqay p’achantawan kutichispa.

“Arí… chayta niptiyqa, chaymantaqa manañam burlakuyta munankichu, nispas Lyndaqa hukmanta asiriwarqa hinaspam suni chukchanta peinaspa punku lawman rirqa. -Ñawpaqtaqa pichasaq, chaymantataq puñusaq, nispas manaraq punkuta kichaspa nisqa. -Gracias, Lyn… paqarin yapamanta kayman hamuy, nispaymi kutichirqani punkuta qawaspay chaytam Lyndaqa yapamanta wichqarurqa.

Ñawiyta huk ratu wichqarqani chayraq pasasqanmanta yuyarinaypaq, ima musqukusqayta qayna tuta kayna suerteyuq kayta atisqayta. Mana suyayta atinichu paqarin chayamunanta, pi yachan, kaymanta aswantachá chaskisaq. Ichapas huk punchaw Lyndapa hanaq pacha uchkunpa kusikuyninta sienteyman, definitivamente yuyarinaymi ñawpaqta cuartoypi condonkunata qunaypaq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *